תעודות והכשרות

תעודות בוגרי קורס מתקדם של חברת DuPont ליוסי אהרוני ודויד נחמיאס